Автор: Yoanna Petrova

непроверен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти Община Попово

Уникален идентификатор:  8e2581e7-e51e-4f1e-a2c9-0a76dc91faea

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2019-03-26 14:39:22
  • Създаден от: yoanna_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-26 14:45:46
  • Последно променил: yoanna_petrova