одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/ аренда

Уникален идентификатор:  8e6c7833-44e3-4f09-9445-60502fa1fd3d

Описание:

Чл. 41, ал. 4 на Закон за общинската собственост

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие

Версия: 1

Автор: Стойчо Александров

  • Създаден на: 2016-07-29 07:30:00
  • Създаден от: tynamu
  • Последна промяна: 2018-11-14 10:04:54
  • Последно променил: migrate_data