одобрен

За 2019 год. - Фини прахови частици - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Уникален идентификатор:  8e87ec40-d214-47c8-abec-7cd9171ed8c9

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, данните се създават и поддържат съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 5

  • Създаден на: 2019-05-07 10:52:58
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-07-30 09:55:44
  • Последно променил: rossalina