одобрен

ОД "Земеделие" - Софийска област техника и машини

Уникален идентификатор:  8eaeaa73-7b44-44a0-af1d-6263aae52029

Описание:

Вид и брой регистрирана земеделска и горска техника на територията на Областна Дирекция "Земеделие" Софийска област.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделска и горска техника

Версия: 2

Автор: инж. Станка Велелва

Връзка с автор: sofiaoblast@kti.government.bg

Отговорник поддръжка: sofiaoblast@kti.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: sofiaoblast@kti.government.bg

  • Създаден на: 2016-07-28 11:27:29
  • Последна промяна: 2018-10-29 09:01:11
  • Последно променил: migrate_data
 

Моля изчакайте