одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2020 г.

Уникален идентификатор:  8f47849a-78ba-4510-b0be-b8e0f561b044

Описание:

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2020 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

горска земеделска одз Перник техника РМС 214/2016

Версия: 2.4

Автор: Ю.Михайлов

  • Създаден на: 2021-01-21 10:06:35
  • Създаден от: emiliya_manolova
  • Последна промяна: 2021-01-21 17:05:17
  • Последно променил: bikozhuharov