одобрен

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на община Куклен към 30.06.2018 г.

Уникален идентификатор:  8fd62f40-9c4e-4c34-9841-41732100d618

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.2

Автор: Мария Ковачева

Връзка с автор: finansi@kuklen.org

Отговорник поддръжка: finansi@kuklen.org

Връзка с отговорник поддръжка: finansi@kuklen.org

  • Създаден на: 2019-04-02 15:57:31
  • Създаден от: mariya_kovacheva
  • Последна промяна: 2019-04-02 16:02:22
  • Последно променил: mariya_kovacheva