одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж за 2019 год.

Уникален идентификатор:  8ff7eae9-5252-4e42-832b-1dfd7e95453a

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за строеж за 2019 год.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Издадени разрешения за строеж

Версия: 3.2

Автор: Яна Атанасова

Връзка с автор: iana.atanasova@sredets.bg

Отговорник поддръжка: iana.atanasova@sredets.bg

Връзка с отговорник поддръжка: iana.atanasova@sredets.bg

  • Създаден на: 2017-09-28 13:39:54
  • Създаден от: yana_atanasova
  • Последна промяна: 2019-10-07 16:28:03
  • Последно променил: yana_atanasova