непроверен

Данни за бюджет и разходването му

Уникален идентификатор:  903f9d95-0975-4653-8327-23cef753e292

Основна тема:  Икономика и финанси

финанси

Версия: 2

Автор: Кръстина Андреева

  • Създаден на: 2016-08-12 10:46:34
  • Създаден от: krastina_andreeva
  • Последна промяна: 2018-10-28 07:27:59
  • Последно променил: migrate_data