одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци от Община Сливен

Уникален идентификатор:  908a3133-0f4a-4935-b045-678eda166d9f

Описание:

Произведени за оползотворяване отпадъци от община Сливен след предварително третиране (сепариране) на смесените битови отпадъци от организираното сметосъбиране за 2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

битови оползотворяване отпадъци предадени сметосъбиране

Версия: 2

Автор: Община Сливен

Отговорник поддръжка: mayach@sliven.bg

Връзка с отговорник поддръжка: mayach@sliven.bg

  • Създаден на: 2017-09-28 12:57:03
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2019-03-15 15:25:58
  • Последно променил: maya_cherninkova