одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Уникален идентификатор:  90bfbce0-0c8c-4a8f-9be2-c373a0e8692f

Основна тема:  Правосъдие, правна система, обществена безопасност

Версия: 2.3

Автор: Риса Хаджипопова

Връзка с автор: r.hadzhipopova@bansko.bg

Отговорник поддръжка: r.hadzhipopova@bansko.bg

Връзка с отговорник поддръжка: r.hadzhipopova@bansko.bg

  • Създаден на: 2019-03-29 09:11:48
  • Създаден от: d.hadzhiruskova
  • Последна промяна: 2019-03-29 09:53:26
  • Последно променил: d.hadzhiruskova