одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерeнтабилни автобусни линии

Уникален идентификатор:  91a0984e-77c4-46a5-a96e-e5a2ff044791

Основна тема:  Транспорт

Сухиндол

Версия: 2.2

Връзка с автор: obsuhindol@abv.bg

Отговорник поддръжка: obsuhindol@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obsuhindol@abv.bg

  • Създаден на: 2020-02-10 15:00:26
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-10 15:06:25
  • Последно променил: obsuhindol1