одобрен

Регистър на на сградите в режим на етажна собственост

Уникален идентификатор:  9226f94d-945b-496b-90a3-a6e64c236c17

Описание:

Регистър на на сградите в режим на етажна собственост при Община Кубрат

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

етажна Кубрат регистър режим сгради собственост

Версия: 1

Автор: Община Кубрат

  • Създаден на: 2017-11-14 11:17:47
  • Създаден от: byulent_dahilov
  • Последна промяна: 2018-10-12 18:55:44
  • Последно променил: migrate_data