одобрен

Брой на регистрираната техника на територията на ОДЗ-Видин към 30 юни 2017 г.

Уникален идентификатор:  9263f99f-877b-4ab4-a074-4ab1faccaf0c

Описание:

Справка за регистрираната селскостопанска и горска техника по видове на територията на област Видин , изготвена към 30.06.2017 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

селско стопанство

Версия: 1

Автор: ОД "Земеделие" - Видин

Връзка с автор: odzg_vidin@mzh.government.bg

Отговорник подръжка: odzg_vidin@mzh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: odzg_vidin@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2017-08-15 10:46:32
  • Създаден от: tanya_mincheva_tsolova
  • Последна промяна: 2018-11-12 11:10:04
  • Последно променил: migrate_data