одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Варна

Уникален идентификатор:  926c0ee7-2d41-402a-bda6-3ba11c7bacd1

Описание:

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Варна, съдържа: наименование на лечебното заведение, адрес, електронен адрес, ръководител, длъжност, име

Основна тема:  Здравеопазване

болници варна здравеопазване

Версия: 1

Автор: Димитринка Атанасова

Връзка с автор: office@rzi-varna.com

Отговорник поддръжка: office@rzi-varna.com

Връзка с отговорник поддръжка: office@rzi-varna.com

  • Създаден на: 2016-06-14 14:32:28
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2018-10-15 07:38:01
  • Последно променил: migrate_data