одобрен

Справка за за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози

Уникален идентификатор:  926c26d2-d4d5-4394-9567-e70a54b808b7

Описание:

справка за 2018г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

Автор: Теодора Стоянова

Връзка с автор: teodora_stoyanova@dimitrovgrad.bg

  • Създаден на: 2018-11-01 13:33:46
  • Създаден от: teodora_stoyanova
  • Последна промяна: 2018-11-12 12:26:33
  • Последно променил: migrate_data