одобрен

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - Варна

Уникален идентификатор:  928dbe05-c80e-4dc9-8398-278c6c8741a7

Описание:

Регистърът на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - Варна съдържа: № по ред, Рег. номер, Име на лицето, Описание на неконвенционалният метод, Адрес, където ще работи, Телефон

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

варна здравеопазване неконвенционални методи регистър на лицата

Версия: 3

Автор: Димитринка Атанасова

Връзка с автор: office@rzi-varna.com

Отговорник подръжка: office@rzi-varna.com

Връзка с отговорник подръжка: office@rzi-varna.com

  • Създаден на: 2016-11-04 14:04:10
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2019-05-21 13:02:32
  • Последно променил: dimitrinka_atanasova