одобрен

Регистър на разрешения за изработване на ПУП - Област Варна

Уникален идентификатор:  92f7cbba-c7c5-4c89-80e0-04010b9322ce

Описание:

Регистър на издадените заповеди за разрешаване изработване на ПУП, за одобряване на ПУП и на техните изменения

Основна тема:  Региони, градове

Издадени разрешения за строеж пуп регионално развитие

Версия: 2

Автор: Николай Славов

Отговорник поддръжка: n.iliev@vn.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: n.iliev@vn.government.bg

  • Създаден на: 2017-05-23 11:46:03
  • Създаден от: n_iliev
  • Последна промяна: 2019-04-24 15:28:47
  • Последно променил: n_iliev