одобрен

Регистър на язовирите на територията на община Чавдар

Уникален идентификатор:  930ce562-9db7-4fd8-ac73-d528864b6b52

Описание:

Регистър на язовирите на територията на община Чавдар

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

регистър язовири

Версия: 2.2

Автор: инж. Петър Манчев

Връзка с автор: obchavdar_manchev@abv.bg

  • Създаден на: 2019-03-01 10:40:49
  • Създаден от: petur_manchev
  • Последна промяна: 2019-03-11 14:07:21
  • Последно променил: petur_manchev