одобрен

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните дървета и дърветата с историческо значение

Уникален идентификатор:  9310ba04-9f06-415e-b145-a842ed5fcaa5

Описание:

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните дървета и дърветата с историческо значение в Община Нови пазар

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

на дълготрайните дървета и дърветата с историческо значение в Община Нови пазар Регистър на озеленените площи

Версия: 2

Автор: Петя Атанасова

Отговорник подръжка: ecm@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: ecm@abv.bg

  • Създаден на: 2017-10-02 12:29:41
  • Създаден от: ekaterina_marinova
  • Последна промяна: 2019-03-29 12:18:14
  • Последно променил: ekaterina_marinova