одобрен

Лицензирани складодържатели и данъчните складове ЮЛИ

Уникален идентификатор:  9367f954-5847-4790-8cfb-39a48fdb196b

Описание:

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/licensing

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

регистър

Версия: 1

Автор: Анелия Даскалова

Връзка с автор: anelia.daskalova@customs.bg

Отговорник подръжка: anelia.daskalova@customs.bg

Връзка с отговорник подръжка: anelia.daskalova@customs.bg

  • Създаден на: 2018-08-06 12:33:16
  • Създаден от: anelia_daskalova
  • Последна промяна: 2018-10-10 10:27:28
  • Последно променил: migrate_data