одобрен

Информация за броя на непълнолетните непридружени лица, потърсили закрила през 2018 г.

Уникален идентификатор:  93ccf649-d465-498d-a7a3-a6db32fe9d1e

Описание:

Информация за броя на непълнолетните непридружени лица, потърсили закрила през 2018 г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-07-11 17:19:19
  • Създаден от: YR
  • Последна промяна: 2019-07-11 17:20:10
  • Последно променил: YR