одобрен

Земеделска техника-Ловеч_30.06.2016

Уникален идентификатор:  945cda4f-8a7b-4a90-95e3-dc27c4123676

Описание:

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 30.06.2016 г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие

Версия: 2

Автор: Инж. М. Томов

Връзка с автор: lovech@kti.government.bg

Отговорник подръжка: krassen8@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: krassen8@abv.bg

  • Създаден на: 2016-07-20 07:20:28
  • Създаден от: krasen_vasilev_kolev
  • Последна промяна: 2019-07-12 11:31:04
  • Последно променил: migrate_data