одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Джебел

Уникален идентификатор:  948a65bb-d688-487b-ae8b-aaffb665d7b2

Основна тема:  Образование, култура и спорт

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2020-02-11 12:01:38
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 12:30:55
  • Последно променил: kmet_dj