одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Уникален идентификатор:  94b314dc-8e16-4e59-b3d2-471f884fe325

Основна тема:  Образование, култура и спорт

Версия: 2.5

  • Създаден на: 2019-05-07 15:35:14
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:39:05
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo