одобрен

ТАРИФА ЗА УСЛОВИЯТА И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД - 2021

Уникален идентификатор:  950376e2-8e69-4bad-b51b-2283c5ad38e1

Описание:

ТАРИФАТА СЪДЪРЖА УСЛОВИЯТА И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели. Без производни и сборни произведения (CC-BY-NC-ND)

Основна тема:  Транспорт

ЦЕНИ РМС 436/2017 ТАРИФА 2021 условия пристанище Бургас

Версия: 1.6

Източник: ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД

Автор: СТОЙЧО ДИМОВ

Връзка с автор: st_dimov@port-burgas.com

Отговорник поддръжка: darina_stefanova@port-burgas.com

Връзка с отговорник поддръжка: darina_stefanova@port-burgas.com

  • Създаден на: 2021-01-12 11:00:04
  • Създаден от: darina_stefanova
  • Последна промяна: 2021-01-12 11:23:23
  • Последно променил: bikozhuharov