одобрен

Публичен регистър декларации по чл.35 ЗПКОНПИ в Община Летница

Уникален идентификатор:  95983627-2629-4607-9c8d-767e3a740e43

Описание:

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при Община Летница

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Община Летница

Връзка с автор: letnitsa@mail.bg

Отговорник поддръжка: secretar_letnitsa@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: secretar_letnitsa@abv.bg

  • Създаден на: 2018-11-06 09:28:23
  • Създаден от: pavlinka_cholakova
  • Последна промяна: 2018-11-06 17:16:24
  • Последно променил: migrate_data