одобрен

Регистър на процедираните планове, програми, проекти

Уникален идентификатор:  95fb80b7-004e-414d-9edf-8596703267f1

Описание:

Списък на процедираните по реда на Закона за биологичното разнообразие и Закона за опадване на околната среда планове, програми, проекти

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

екология РИОСВ-Плевен

Версия: 4.1

Автор: РИОСВ-Плевен

Връзка с автор: office@riew-pleven.org

Отговорник поддръжка: office@riew-pleven.org

Връзка с отговорник поддръжка: office@riew-pleven.org

  • Създаден на: 2017-02-07 14:37:05
  • Създаден от: mariya_krasteva
  • Последна промяна: 2019-04-02 11:16:02
  • Последно променил: silvia