одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Куклен към 28.02.2019 г.

Уникален идентификатор:  962108a7-f938-4e5e-9be9-3cc926819261

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.2

Автор: Мария Ковачева

Връзка с автор: finansi@kuklen.org

Отговорник поддръжка: finansi@kuklen.org

Връзка с отговорник поддръжка: finansi@kuklen.org

  • Създаден на: 2019-05-23 10:28:44
  • Последна промяна: 2019-05-23 10:31:07
 

Моля изчакайте