одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2019г.

Уникален идентификатор:  96648f4b-992e-4151-b06f-ab941c9c0863

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.1

Автор: Мария Николова

Връзка с автор: m_nikolova@provadia.bg

Отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

Връзка с отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

  • Създаден на: 2019-06-18 11:22:12
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2019-06-20 09:04:18
  • Последно променил: alkin_ahmed