одобрен

Информация за броя на лицата, потърсили международна закрила през 2018 г.

Уникален идентификатор:  969740f9-9bc1-41c5-9b47-779d2e3d1cc3

Описание:

Информация за броя на лицата, потърсили международна закрила през 2018 г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-07-11 17:14:27
  • Създаден от: YR
  • Последна промяна: 2019-07-11 17:18:33
  • Последно променил: YR