одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА ВРАЦА

Уникален идентификатор:  96dbe5da-101b-4dae-84a4-92dafebf8514

Описание:

Настоящият регистър е изготвен на основание чл.54 "а" от ЗОбС и Наредба за създаване, управление и контрол но общинските предприятия на Общински съвет Враца. Представената информация е към м.октомври 2016 година

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Региони, градове

общинска собственост

Версия: 1

Автор: Община Враца

Връзка с автор: obshtinavr@b-trust.org

Отговорник поддръжка: obshtinavr@b-trust.org

Връзка с отговорник поддръжка: obshtinavr@b-trust.org

  • Създаден на: 2016-10-28 11:48:50
  • Създаден от: nikolay_ivanov
  • Последна промяна: 2018-11-01 15:40:44
  • Последно променил: migrate_data