одобрен

Регистър на местните поделения по вероизповедание на територията на Община Самуил - към 05.03.2020г

Уникален идентификатор:  96f9204c-f08b-4c60-ac8a-bddfc0a7f459

Описание:

Регистър на местните поделения по вероизповедание на територията на Община Самуил - към 05.03.2020г

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-03-20 08:56:31
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 08:58:07
  • Последно променил: nergin_mahmud