одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води

Уникален идентификатор:  982e0843-7fe5-4bf6-9acc-798066c4c56f

Описание:

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води - Община Аврен, Област Варна

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

минерални води

Версия: 1

Автор: Галина Янева

Връзка с автор: oszg_avren@abv.bg

Отговорник поддръжка: sekretar_avren@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: sekretar_avren@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-26 12:45:30
  • Създаден от: daniela_petrova
  • Последна промяна: 2018-10-13 11:57:34
  • Последно променил: migrate_data