одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за паша на домашни животни

Уникален идентификатор:  983a24c0-234b-4638-afa2-6f898ad4958d

Описание:

Посочени са имената/наименованията на физическите/юридически лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2018 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

паша разрешителни

Версия: 2

Автор: Павлина Рачева

Връзка с автор: racheva@centralbalkan.bg

Отговорник поддръжка: racheva@centralbalkan.bg

Връзка с отговорник поддръжка: racheva@centralbalkan.bg

  • Създаден на: 2018-11-06 09:50:55
  • Създаден от: pavlina_ivanova_racheva
  • Последна промяна: 2019-11-04 13:29:04
  • Последно променил: pavlina_ivanova_racheva