одобрен

Данни за бюджета и разходването му - Община Омуртаг

Уникален идентификатор:  987dbae4-ac00-42f8-927b-3495ac687f89

Описание:

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Омуртаг към 30.06.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Омуртаг към 31.12.2019 г.

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 4.4

Източник: Община Омуртаг

Автор: Садет Шерифова

Връзка с автор: sadetk@abv.bg

Отговорник поддръжка: agitogi@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: agitogi@abv.bg

  • Създаден на: 2020-07-16 11:17:55
  • Създаден от: agitogi
  • Последна промяна: 2020-07-16 11:32:07
  • Последно променил: agitogi