одобрен

СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21) И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ

Уникален идентификатор:  98ba9905-9684-4fe2-89a1-459b211f51ff

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-03-22 16:42:50
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2019-03-22 16:44:08
  • Последно променил: kgeorgiev