одобрен

Средна брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности (а21) и форма на собственост

Уникален идентификатор:  98ba9905-9684-4fe2-89a1-459b211f51ff

Описание:

Средна годишна заплата на наетите лица по служебно и трудово правоотношение по икономически дейности и сектори

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Икономика и финанси

дейности лица собственост РМС 214/2016 икономически средна брутна заплата наети трудово служебно правоотношение форма

Версия: 1.5

  • Създаден на: 2019-03-22 16:42:50
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2021-09-02 16:05:34
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте