одобрен

Регистър на Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.2, буква „б” на ЗВ

Уникален идентификатор:  992d4362-ca23-4067-965b-d31b67017ff9

Описание:

Регистър на Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.2, буква „б” на ЗВ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.2

Източник: Община Враца

Автор: Христос Мингас

Връзка с автор: mingas@vratza.bg

Отговорник подръжка: mingas@vratza.bg

Връзка с отговорник подръжка: mingas@vratza.bg

  • Създаден на: 2019-04-09 15:41:45
  • Създаден от: nikolay_ivanov
  • Последна промяна: 2019-04-19 10:31:49
  • Последно променил: nikolay_ivanov