одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Костенец за 2018 г.

Уникален идентификатор:  9a1fd5a8-67d8-4dbe-adf8-8b7f8f9bba72

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-12-05 14:33:59
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2019-12-05 14:34:52
  • Последно променил: kostenetz