одобрен

Обезпеченост на администрацията с хардуерни и софтуерни ресурси по година на закупуване (придобиване)

Уникален идентификатор:  9ac6a96a-20da-4649-9902-9c1020adbcf8

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-07-03 15:27:52
  • Създаден от: rir_api
  • Последна промяна: 2020-07-03 15:31:06
  • Последно променил: rir_api