одобрен

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

Уникален идентификатор:  9accb17a-e60d-4c8d-9145-09dcac00bfbb

Описание:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие

Версия: 1.2

Автор: Татяна Цонкова

Връзка с автор: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2017-10-09 08:04:24
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-28 15:24:08
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova