одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - Община Дългопол

Уникален идентификатор:  9b6cc6af-aa64-4e2d-a6dc-308bea4ec9fd

Описание:

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - Община Дългопол

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - Община Дългопол

Версия: 1

Отговорник поддръжка: admin@dalgopol.org

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dalgopol.org

  • Създаден на: 2018-10-18 08:03:24
  • Създаден от: gyunay_niazi_hasan
  • Последна промяна: 2018-10-18 12:13:02
  • Последно променил: migrate_data