одобрен

Регистър на производствените марки на територията на РДГ Кърджали

Уникален идентификатор:  9b78df7a-d658-4efc-b14f-1a792f49a4d8

Описание:

Регистър на производствените марки на територията на РДГ Кърджали

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Връзка с автор: rdgkardjali@abv.bg

  • Създаден на: 2019-09-27 13:28:43
  • Създаден от: rdgkardjali
  • Последна промяна: 2019-09-27 14:47:11
  • Последно променил: rdgkardjali