одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем в община Сливен

Уникален идентификатор:  9bb46cf9-2dd3-4b6d-9c6c-ebccd7e530db

Описание:

Регистър на земеделски земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем, актуален към 14.03.2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земи наем общинска отдадени собственост

Версия: 3.2

Източник: Община Сливен

Автор: Община Сливен

  • Създаден на: 2019-03-25 14:06:21
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2019-03-28 16:42:05
  • Последно променил: maya_cherninkova