одобрен

Учредено право на строеж, пристрояване и надстрояване в регулация

Уникален идентификатор:  9c3103ff-dd13-4599-841f-0ec0002196ea

Описание:

Учредено право на строеж, пристрояване и надстрояване в регулация за периода 2007 - 2017 година

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

регулация строеж

Версия: 1

  • Създаден на: 2018-03-09 10:58:45
  • Създаден от: ivan_kabakov
  • Последна промяна: 2018-10-24 07:58:40
  • Последно променил: migrate_data