одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2017/2018 г.

Уникален идентификатор:  9c68175a-197a-4ff6-a985-52fdd80ec9ac

Описание:

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година,...

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Севгин Мехмед

Връзка с автор: sevgin_mehmed_@abv.bg

  • Създаден на: 2017-10-03 07:00:01
  • Създаден от: sevgin_mehmed_mehmed
  • Последна промяна: 2018-11-07 21:21:16
  • Последно променил: migrate_data