одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Уникален идентификатор:  9ccecd1b-5f15-4013-93c7-36bde3254bee

Описание:

Публичен регистър на разрешения за строеж на община Аксаково

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

издадени община разрешения строеж РМС 214/2016 Аксаково

Версия: 2.2

Отговорник поддръжка: ico@aksakovo.net

Връзка с отговорник поддръжка: ico@aksakovo.net

  • Създаден на: 2017-09-14 13:33:40
  • Създаден от: hristo_dimitrov
  • Последна промяна: 2021-04-17 21:04:03
  • Последно променил: bikozhuharov