непроверен

Регистър на лицата и фирмите извършващи пътна помощ по пътищата отворени за обществено ползване

Уникален идентификатор:  9d2b5e25-f60c-4507-a5e7-af5fda90e8d8

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.2

Автор: Ангел веселинов

Връзка с автор: a.veselinov@api.bg

  • Създаден на: 2020-07-09 16:11:49
  • Създаден от: a.veselinov
  • Последна промяна: 2020-07-09 16:22:22
  • Последно променил: a.veselinov