одобрен

Доклад за КАВ

Уникален идентификатор:  9da83cce-7e59-42f6-9285-c9e1358d0f79

Описание:

Доклад за състояние качеството на атмосферния въздух

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

доклад замъряване КАВ качество на атмосферния въздух РИОСВ - Благоевград

Версия: 1

Автор: Александър Гошев

  • Създаден на: 2018-06-26 08:35:34
  • Създаден от: aleksandar_goshev
  • Последна промяна: 2018-10-09 10:10:02
  • Последно променил: migrate_data