одобрен

От 2016 г. до 2018 г. - Регистър на издадените разрешения и регистрационни документи съгласно Закона за управление на отпадъците

Уникален идентификатор:  9dc480e5-d17d-420a-90d7-fcf8df6b3069

Описание:

Регистърът на издадените разрешения и регистрационни документи се поддържа на основание чл.45 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и

съдържа издадените разрешения по чл.67 от ЗУО и регистрационните документи по чл. 78 от ЗУО.
Регистърът на издадените разрешения и регистрационни документи се актуализира ежемесечно.

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=22

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

Версия: 5.1

  • Създаден на: 2016-09-29 10:26:48
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-02-20 15:37:33
  • Последно променил: rossalina