одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Куклен към 31.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  9df062dc-dcdf-4400-acf7-08459a23f6ef

Основна тема:  Икономика и финанси

отчет бюджет

Версия: 3.1

Автор: Мария Ковачева

Връзка с автор: finansi@kuklen.org

Отговорник поддръжка: finansi@kuklen.org

Връзка с отговорник поддръжка: finansi@kuklen.org

  • Създаден на: 2019-05-23 10:33:48
  • Последна промяна: 2019-05-23 10:36:52
 

Моля изчакайте